Thành viên Taekwondo-PTIT


CLB võ thuật của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chi tiết

Taekwondo – PTIT là CLB sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với quy mô lớn cùng với hình thức hoạt động mở đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều sinh viên, người đi làm,… ở khu vực lân cận. Chính vì vậy ai cũng có thể tham gia không nhất thiết là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.


Tìm kiếm thành viên

Tính năng dành cho quản trị viên!


Contact us

P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Luôn mở cửa

036 891 1604