Những bộ phim danh giá của thế giới trong LHP quốc tế Hà Nội - HANIFF

Những bộ phim danh giá của thế giới trong LHP quốc tế Hà Nội - HANIFF

Một loạt tác phẩm từng giành nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế danh giá trên thế giới sẽ có mặt tại LHP quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 5. Đây là những bộ phim thuộc các chương trình đặc sắc của HANIFF năm nay như: Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan, Chương trình phim Iran, Chương trình Toàn cảnh điện ảnh thế giới…